İş Güvenliği Uzmanlığı Sertifikasını Kim Verir?

İş Güvenliği Uzmanlığı Sertifikası Vermeye Yetkili Kurum Hangisidir?

Ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği noktasında usul ve esasları belirleyen kanun: 6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'dur.

İlgili kanunun düzenlenmesi ve uygulanması noktasında yetkili olan kamu kurumu AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI'DIR.

Malumunuz olduğu üzere, İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri hakkındaki yönetmelik de 6331 sayılı kanun çerçevesinde hazırlanmış ve yürürlüğe girmiştir. 

Sorumuza geri dönecek olur isek, Nasıl İş Güvenliği Uzmanı Olabilirim? sayfamızda belirttiğimiz içeriği yerine getirenlerin İş Güvenliği Uzmanlığı Sertifikasını vermeye yetkili tek kurum AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞIDIR. 

İlgili Bakanlıktan yetki alan İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitim Kurumları haricinde bir kişi yada kurumdan bu alanda alınan tüm eğitimler geçersizdir; yine bu çerçevede Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetleri Bakanlığı tarafından verilmemiş olan tüm belgeler geçersizdir. 

Siz de şu an sayfamızda olduğunuza göre, İş Güvenliği Uzmanlığı konusu ile ilgilenmektesiniz; Lütfen ilgili Bakanlıktan yetki almamış kişi ve kurumlara itibar etmeyiniz. Görüşeceğiniz kişi ve kurumlara, Bakanlıktan alınan Yetkili Eğitim Kurumu Belgelerinin olup olmadığını sorunuz. 

 

Ayrıca ilgili bakanlığın resmi bir sitesi olan İSG-KATİP adresinden de Yetkili Kurumları görebilirsiniz. 

Lütfen İSG-KATİP adresinde yer almayan kişi ve kurumlara itibar etmeyiniz.

Bu noktada Dost Akademi İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Kurumları olarak, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş Akredite bir İSG Eğitim Kurumu olduğumuzu belirtmek isteriz.

Saygılarımızla.

© Copyright | Dost Akademi İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Kurumları | 2012 - 2020 |

DOST_kalem.png

 Kurumsal Çözüm Ortağı Kobi Analiz A.Ş.