A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi

A sınıfı iş güvenliği uzmanı; tehlike sınıfında yer alan iş yerlerinin iş güvenliği departmanında görev yapan ve A sınıfı belgesi alan uzmanlara verilen mesleki isimdir. İş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili çalışmalar yürütür.

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanının Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?


A sınıfı iş güvenliği uzmanları, çalışanların sağlığını ve hayatını tehlikeye atmayacak çalışma şartlarının oluşması için çalışmalar yürütür. Bu çalışma sürecinde yerine getirilmesi gereken bazı görevler şöyledir:
 • Bir çalışma ortamında hayati tehlike oluşturabilecek unsurları belirlemek,
 • Hayati tehlike arz eden unsurları güvenli bir şekilde ve zamanında ortadan kaldırmak,
 • İnceleme ve araştırmalar yaparak çalışanları bilgilendirmek,
 • Görevine uygun olarak işverenin bilgisi doğrultusunda kurum ve kuruluşlarla iş yerlerinin düzenlenmesini sağlamak,
 • İş güvenliği için çalışanlara rehberlik etmek ve uygun çalışma ortamları hazırlamak,
 • Risk değerlendirmesi yaparak çalışma ortamını düzenlemek,
 • İş yerinde oluşabilecek kaza, yangın gibi olumsuz durumların önlenmesi için çalışmalar düzenlemek, bu konuda öneriler sunmak,
 • Şirket çalışanlarının güvende olması adına eğitim ve bilgilendirme yapmak, çalışma prosedürleri hazırlamak,
 • İş kazası ya da hastalıklarla ilgili olarak şirket birimleri ile iş birliği içerisinde bulunmak.

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitiminin Süresi Nekadardır?


 • 90 saat (15 gün) uzaktan canlı (senkron) eğitim
 • 90 saat (15 gün) uzaktan (asenkron) eğitim
 • 40 saat (5 gün) Uygulamalı eğitim almanız gerekmektedir.

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimine Kayıt İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?


 • Kimlik fotokopisi
 • Diploma
 • Geçici Mezuniyet belgesi veya YÖK Mezun belge fotokopisi
 • B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi ve bu belgeyle en az dört yıl fiilen görev yaptığını gösteren belgeler
 • B sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı belge örneği
 • Islak imzalı eğitim başvuru dilekçesi
ÖN KAYIT FORMU