B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi

B sınıfı iş güvenliği uzmanı, iş yerlerinin güvenlik prosedürlerine uygunluğunu denetlemekle sorumludur. B sınıfı iş güvenliği uzmanı, az tehlikeli ya da tehlikeli iş yerlerinde hizmet verebilemktedir.

B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanının Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?


B sınıfı iş güvenliği uzmanları, çalışanların sağlığını ve hayatını tehlikeye atmayacak çalışma şartlarının oluşması için çalışmalar yürütür. Bu çalışma sürecinde yerine getirilmesi gereken bazı görevler şöyledir:
 • İş yeri risk değerlendirmesi yapmak ve koruyucu tedbirler alınması konusunda işverene tavsiyede bulunmak,
 • Periyodik olarak yapılması gereken sağlık ve güvenlik kontrollerinin gerçekleştirilmesini sağlamak,
 • İş yerinde hayati tehlike oluşturabilecek bir durum meydana geldiği takdirde iş yeri faaliyetlerini durdurmak,
 • Gerçekleşen iş kazalarının sebeplerine yönelik analiz yapmak ve tekrarlanmaması için önlemler alınmasını sağlamak,
 • Güvenlik önlemleri alınmadığı takdirde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bilgilendirmede bulunmak,
 • Meslek hastalıkları ve iş kazaları hakkında personele eğitim vermek,
 • Güvenli ve sağlıklı çalışma ortamı tesis edilmesini sağlamak,
 • İş yeri hekimi ile birlikte yıllık rapor hazırlamak,
 • İlgili mevzuatta meydana gelen değişiklikleri takip etmek.

B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitiminin Süresi Nekadardır?


 • 90 saat (15 gün) uzaktan canlı (senkron) eğitim
 • 90 saat (15 gün) uzaktan (asenkron) eğitim
 • 40 saat (5 gün) Uygulamalı eğitim almanız gerekmektedir.

B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimine Kayıt İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?


 • Kimlik fotokopisi
 • Diploma
 • Geçici Mezuniyet belgesi veya YÖK Mezun belge fotokopisi
 • C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi ve bu belgeyle en az dört yıl fiilen görev yaptığını gösteren belgeler
 • C sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı belge örneği
 • Islak imzalı eğitim başvuru dilekçesi
ÖN KAYIT FORMU