C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi


C sınıfı iş güvenliği uzmanı, çalıştığı iş yerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitim, rehberlik, risk değerlendirmesi ve inceleme yapmakla görevlidir. Yetki ve sorumluklarını ise iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili düzenlemelerin yapıldığı 6331 Sayılı Kanun başta olmak üzere, yasal prosedürler çerçevesinde yapmalıdır. C sınıfı iş güvenliği uzmanları, sadece az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde hizmet verebilmektedirler.

C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanının Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?


İş yerinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kurallara uyulmasını sağlamak, C sınıfı iş güvenliği uzmanının başlıca görevidir. Bunun dışında C sınıfı iş güvenliği uzmanlarının görev ve sorumlulukları şöyle sıralanır:
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tehlike arz eden hususları ve eksiklikleri işverene bildirmek,
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tehlike arz eden ve işverene bildirdiği konular çözüme kavuşmadığı zaman, işverenin bağlı bulunduğu çalışma ve sosyal güvenlik il müdürlüğüne konuyu iletmek,
 • Çalışanları iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bilgilendirmek,
 • Gerekli görülen tatbikatları organize etmek,
 • İş yerinde meydana gelen kazaları incelemek ve tekrarlanmaması için çalışmalar yürütmek,
 • Çalışma ortamını sürekli olarak incelemek,
 • İş yeri hekimi ile irtibat halinde olmak ve iş hastalıkları gibi problemlerle ilgili fikir alışverişinde bulunmak.

C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitiminin Süresi Nekadardır?


 • 90 saat (15 gün) uzaktan canlı (senkron) eğitim
 • 90 saat (15 gün) uzaktan (asenkron) eğitim
 • 40 saat (5 gün) Uygulamalı eğitim almanız gerekmektedir.


C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimine Kayıt İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?


 • Kimlik fotokopisi
 • Diploma
 • Geçici Mezuniyet belgesi veya YÖK Mezun belge fotokopisi
 • Islak imzalı eğitim başvuru dilekçesi
ÖN KAYIT FORMU