Diğer Sağlık Personeli Eğitimi


Diğer sağlık personeli, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmek üzere Bakanlıkça belgelendirilmiş hemşire, sağlık memuru, acil tıp teknisyeni ve çevre sağlığı teknisyeni diplomasına sahip olan kişilerin Bakanlıkça verilen işyeri hemşireliği belgesine sahip kişilerdir.

Diğer Sağlık Personelinin Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?


Diğer Sağlık personellerinin, bir diğer adıyla işyeri hemşirelerinin genel görevleri şunlardır:
 • İş sağlığı ve iş güvenliği hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, takip edilmesi ve yönlendirilmesi gibi işlerde işyeri hekimiyle beraber çalışmak, veri toplamak ve gerekli kayıtları yapmak.
 • Çalışanların sağlık ve çalışma hikâyelerini işe giriş/periyodik muayene formuna yazmak, işyeri hekiminin yaptığı muayene esnasında hekime yardımcı olmak,
 • Özel politika gerektiren grupların takibi ve gerekli muayenelerinin yaptırılması konusunda yardımcı olmak,
 • İlk yardım hizmetlerinin organize edilmesi ve yürütülmesiyle ilişkin işyeri hekimine yardımcı olmak,
 • Çalışanların sağlık eğitimlerinde görev almak,
 • İşyeri bina ve eklentilerinin, genel hijyen şartlarını sağladığının izlenmesi ve denetlemesinde işyeri hekimiyle birlikte çalışmak,
 • İşyeri hekimi tarafından verilecek iş sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin görevleri yürütmek,
 • İşyerinde görev yapan çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek vermek, bu kişilerle birlikte çalışmak.

Diğer Sağlık Personeli Eğitiminin Süresi Nekadardır?


 • 45 saat (8 gün) uzaktan canlı (senkron) eğitim
 • 45 saat (8 gün) uzaktan (asenkron) eğitim


Diğer Sağlık Personeli Eğitimine Kayıt İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?


 • Kimlik fotokopisi
 • Diploma veya geçici mezuniyet belgesi veya YÖK Mezun belge fotokopisi
 • Islak imzalı eğitim başvuru dilekçesi
ÖN KAYIT FORMU