İşyeri Hekimliği Eğitimi


İş Yeri Hekimi, bir iş yerinde muhtemel iş kazaları için önlemler alınmasını sağlamak, etkin bir müdahale planlaması yapmak, ihtiyaç duyulacak kaynakları belirlemek ve bunların uygulanmasını tavsiye etmek için şirket yönetimi, teknik personel ve iş güvenliği uzmanı ile birlikte çalışmakla sorumludur.

İşyeri Hekiminin Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ilgili mevzuatında yükümlülükleri belirtilen meslek profesyonelleri arasında bulunan işyeri hekimlerinin genel görevleri şunlardır:
 • İşe alınacak bireylerin, ilgili mesleği gerçekleştirebilecek fiziksel yeterliliğe sahip olduklarından emin olmak üzere sağlık taraması yapmak,
 • İşveren talebi doğrultusunda, çalışanların periyodik sağlık muayenelerini yapmak,
 • Tedavi yöntemleri belirlemek ve çalışanlara ilaç reçete etmek,
 • İşe bağlı yaralanmaların işveren aleyhinde tazminat talebiyle sonuçlandığı durumlarda, şirket adına iş kazasını incelemek,
 • İşe bağlı bir yaralanmanın nedenini belirlemek, ne kadar ciddi olduğuna karar vermek ve olayın meydana geldiği iş sahasını değerlendirmek,
 • İş yerinde yaralanma olasılığını azaltmak için politika değişiklikleri önerilerinde bulunmak,
 • Çalışanların devamsızlıkları ve sigorta tazminatları gibi ilgili harcamaları azaltma konusunda yönetim birimlerine tavsiyeler vermek,
 • İş yerinin genel olarak nasıl daha sağlıklı hale getirileceğine dair düzenlemeler yapmak,
 • Toksik veya diğer tehlikeli maddelerin çalışanlara olan etkilerini kontrol etmek,
 • İş yerinde bulaşıcı hastalıkların yayılmasını önlemek üzere tedbir programları uygulamak,
 • Sağlık ve güvenlik prosedürlerine uygun bir işyeri tesis etmek

İşyeri Hekimliği Eğitiminin Süresi Nekadardır?


 • 90 saat (15 gün) uzaktan canlı (senkron) eğitim
 • 90 saat (15 gün) uzaktan (asenkron) eğitim
 • 40 saat (5 gün) Uygulamalı eğitim almanız gerekmektedir.


İşyeri Hekimliği Eğitimine Kayıt İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?


 • Kimlik fotokopisi
 • Diploma
 • Geçici Mezuniyet belgesi veya YÖK Mezun belge fotokopisi
 • Islak imzalı eğitim başvuru dilekçesi
ÖN KAYIT FORMU